Bir otomobil kadar kullanım ömrü olan binalarda yaşıyoruz

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafınca meydana getirilen açıklamada; dünyada hızla artan nüfus ile beraber kentleşme oranının yüzde 70’e ulaşacağı, hepimiz için kafi konut üretimi ve çevreci kentleşmenin önümüzdeki süreçte daha da ehemmiyet kazanacağını vurgulandı.

Kaynakların azalması yeşil bina ihtiyacını artırıyor

Her mevzuda olduğu şeklinde konut inşasında da vakit içinde değişim yaşandığını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, dünyada hızla artan nüfus ile beraber mevcud nüfusun yarısında kentleşme, öteki yarısında ise kırsallaşma görülüyor. Buna istinaden önümüzdeki 5-10 yıl şeklinde bir süreçte kentleşme oranının yüzde 70’e ulaşacağı ve bununla beraber kaynaklarda azalmalar olacağı öngörülüyor. Kaynakların azalması da Yeşil Bina ihtiyacını artırıyor. Dünya ile beraber Türkiye’de de Yeşil Binalara yönelik ilgi yükseliyor. Tüm dünyada Yeşil Bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik artan talep doğrultusunda, Türkiye İMSAD olarak, ülkemizdeki ihtiyacın karşılanması için bu alandaki çalışmalarımızı da mesuliyet duygusuyla sürdürüyoruz” dedi.

Binasal değil, bölgesel dönüşümü destekliyoruz

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “Günümüz inşaatları en az 100 yıl için yapılmalı, kent mimarisi de bu yaklaşımla şekillenmeli ve sık sık değişikliğe gidilmemeli. Biz 20-30 yıl, yani bir otomobil kadar kullanım ömrü olan binalarda yaşıyoruz. Hem binaların dayanıksızlığı hem de yeni çevre düzenlemelerinden dolayı mevcut yapılar yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Ayrıca günümüzde depremle ilişkilendirilmiş konut yapısı halen çok yerine oturmuş değil. çerçevesinde mahalleler değil, sadece binalar dönüşüyor. Dönüşürken de servet etkisi ilk sırada yer alıyor. Para kazanma algısı çok yüksek. Umuyoruz ki yeni binalar daha kalıcı ve sürdürülebilir yaklaşımla inşa edilir. Binasal değil, bölgesel dönüşümü destekliyoruz” diye konuştu.

Binaların sürdürülebilirliği malzemelerin performansına bağlı

Ferdi Erdoğan sözlerini şöyleki sonlandırdı: “Bugün artık binaların sürdürülebilirliği büyük ölçüde kullanılan malzemelerin çevresel ve sağlık performansına bağlıdır. Dünyada Yeşil Bina Konseyleri gibi çeşitli kurumlar yeşil binaları teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak ve Yeşil Bina inşaa etmek için gereken standartları oluşturmak yoluyla binaların çevreye olan etkilerini sertifikalandırıyor. Ülkemizde uluslararası pek çok sertifika yanında ulusal bina sertifikası da mevcut. Biz de Türkiye İMSAD olarak, bu çalışmayı yürüten Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’nin kurucuları arasında yer alıyoruz.”

Bir önceki haberimiz olan Karabağ, "İzmir'in parası, güzellikleri İzmir'de kalsın" başlıklı haberimizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.


Yukarı